Programe Finantare Fonduri Nerambursabile 2024 IMM Invest PNNR APIA Casa Verde

Protejati-va afacerea si investitiile!

Infoline: 0752 404 328

Tipurile de programe cu finantare nerambursabila 2024

PNNR 24

In curand

PNNR

Valoare finantare
Conditii de eligibilitate
Termen de depunere dosar
Mai multe detalii in curand...


Casa Verde 24

In curand

Casa Verde

Valoare finantare
Conditii de eligibilitate
Termen de depunere dosar
Mai multe detalii in curand...


Prima Casa 24

In curand

Prima Casa

Valoare finantare
Conditii de eligibilitate
Termen de depunere dosar
Mai multe detalii in curand...


PROGRAM DE FINANTARE

Rural Non-Agricol

Max. 70.000 euro

Rural Non-Agricol

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitarveterinare și de agroturism


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

Urban Întreprinderi

6.000.000 euro

Urban Întreprinderi

Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO;
Finanțare 70% nerambursabilă;
Contribuție proprie: 30%;
Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

Submăsura 6.4

max. 200.000 euro

Submăsura 6.4

FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO
- 70% NERAMBURSABILI
- 90% NERAMBURSABILI pentru activitățile de producție


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

POIM 3

500.000 euro

POIM 3

Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.
Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%.


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

Dezvoltare Rural Non-Agricol

max. 200.000 euro

Dezvoltare Rural Non-Agricol

70% NERAMBURSABILI sau
90% NERAMBURSABILI 
în următoarele cazuri: activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

Urban Microîntreprinderi

25.000 - 200.000 EURO

Urban Microîntreprinderi

FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ
25.000 și 200.000 EURO
Beneficiari eligibili 
Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

POIM 1

50.000 - 500.000 euro

POIM 1

FINANȚARE
Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro
Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%.


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

Submăsura 6.2

50.000 euro

Submăsura 6.2

50.000 euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro, în baza unui Plan de afaceri.


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

Women in TECH

75.000 euro

Women in TECH

Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.


Detalii

PROGRAM DE FINANTARE

POIM 2

200.000 Euro

POIM 2

Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice;
Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.


Detalii


Instrumente pentru Fonduri europene start-up 2024Pentru ca firmele să poata obtine finanțare acestea vor fi evaluate din punctul de vedere al maturității digitale.
Prin urmare, se va implementa un sistem de evaluare care va recomanda soluțiile tehnice necesare acoperirii decalajului de digitalizare și care va sta la baza finanțării IMM-urilor. Acesta va fi realizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și administratorul de schemă.

Prin utilizarea acestui instrument se urmărește facilitarea accelerării procesului de digitalizare în rândul IMM-urilor prin:
- extinderea accesului pe piață și integrarea lanțului valoric prin intermediul platformelor digitale;
- îmbunătățirea relațiilor cu clienții prin utilizarea de platforme de comunicare sociale și servicii digitale pentru clienți;
- oferirea de noi produse sau servicii digitale și/sau o gamă existentă de servicii cu servicii digitale suplimentare.

Finanțări europene pentru start-up în 2024


Proiectele depuse de firme pentru a obține fonduri europene pentru start-up în 2024 pot conține activități din cele 2 domenii sau doar domeniul 010. Pentru activitățile aferente domeniului 012, procentul maxim care se va finanța va fi de 10%.
La o valoare medie a proiectului de 65.000 euro/întreprindere (valoarea minimă este de 30.000 de euro, iar valoarea maximă este de 100.000 de euro), se vor finanța 5.384 proiecte din bugetul alocat de 350.000.000 de euro.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (furnizor al schemei de ajutor de minimis și al schemei de ajutor de stat) și un administrator de schemă – instituție publică, vor lansa ghidurile aferente apelurilor de proiecte în 2023.

Firme neeligibile pentu Fonduri europene start-up 2024
MIPE și administratorul se vor asigura că la nivelul fiecărui proiect se va respecta principiul de sustenabilitate socială prin excluderea de la finanțare a IMM-urilor ale căror activități:
– limitează drepturile și libertatea individuală a oamenilor sau încalcă drepturile omului;
– din domeniul apărării; care utilizează, dezvoltă sau produc tehnologii care sunt interzise de legislația internațională aplicabilă;
– au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
– prevăd clonarea în scopuri reproductive; desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
– fonduri europene pentru start-up în 2023 nu pot obține nici firmele ce au activități legate de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
– prevăd comerț sexual;
– care implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice” nu poate fi garantată;
– de dezvoltare imobiliară;
– financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare;
– legate de exploatare / extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.