Euro Market Iasi

Servicii CSRD, ESG - Dezvoltare Durabila

Stam la dispozitia organizatiilor cu urmatoare servicii de sustenabilitate


Produsele, serviciile și soluțiile oferite de către compania noastră au un impact redus spre minim asupra mediului înconjurător datorită tehnologiilor si echipamentelor eficiente energetic utilizate, precum și a materiilor prime si a consumabile reutilizabile folosite în procesele de fabricație.

Directiva UE de raportare a durabilității corporative (CSRD): lucruri chei de știut

Companiile care operează în Uniunea Europeană vor trebui să se confrunte cu noile cerințe de raportare non-financiară și de sustenabilitate începând din ianuarie 2024 cu Directiva UE de raportare a durabilității corporative (CSRD).


Avansarea CSRD arată o schimbare în modul în care guvernele sunt cu privire la raportarea datelor de mediu, sociale și guvernanță ( ESG ), care includ emisiile de carbon ale unei companii.


Raportarea ESG este crucială pentru a ajuta părțile interesate, în special investitorii, să evalueze riscul investițiilor lor, cunoscând impactul companiei asupra oamenilor și asupra planetei. De asemenea, îi ajută să înțeleagă modul în care dezastrele legate de schimbările climatice pot afecta afacerea. Raportarea robustă privind sustenabilitatea este, de asemenea, vitală pentru stabilirea încrederii și îmbunătățirea reputației unei companii.

Ce este CSRD și care sunt obiectivele sale?

CSRD , care a intrat în vigoare în ianuarie 2023 si reprezintă o extindere semnificativă a raportării necesare privind sustenabilitatea sau denumita si Rapotare ESG. În iulie anul acesta, Comisia Europeană a adoptat primul dintre Standardele Europene de Raportare a Sustenabilității (ESRS) pentru entitățile care fac obiectul CSRD.


Standardele Europene de raportare privind sustenabilitatate (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) se află acum într-o perioadă de control de 2 luni în care Consiliul UE și PE o vor delibera pentru aprobare (sau respingere). Odată aprobat, acesta va înlocui cadrul actual al Directivei privind raportarea nefinanciară (NFRD).


CSRD își propune să îmbunătățească calitatea raportării de sustenabilitate în întreaga regiune, atât pentru întreprinderile din UE, cât și din afara UE. Acesta va înlocui cadrul de raportare existent și va extinde domeniul de aplicare al companiilor acoperite, de la 11.000 inițial la 50.000 în prezent.


Companiile care câștigă 166 de milioane de dolari sau 150 de milioane de euro pe an și au valori mobiliare listate pe piața reglementată a blocului se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei privind raportarea durabilității corporative.


Din 2024, noua directivă va extinde domeniul de aplicare al taxonomiei UE și va obliga dezvăluirea în raport cu indicatorii ESG.


Obiectivele CSRD

CSRD va ajuta la canalizarea fluxurilor de capital către afaceri durabile, jucând un rol esențial în Strategia de finanțare durabilă a regiunii . Acest lucru este esențial pentru a ne asigura că obiectivele Pactului ecologic european sunt realizabile, în special:

 • Reducerea emisiilor nete de GES cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990
 • Atinge neutralitatea climatică până în 2050 ( emisii nete zero )

Atingerea acestor obiective este posibilă numai dacă finanțatorii au acces la suficiente informații despre datele și performanța companiei privind sustenabilitatea. Doar având suficiente informații încât să poată decide în consecință și să investească în afaceri durabile, pe care CSRD le va oferi.


Cadrul obligatoriu conduce la o raportare cuprinzătoare, transparentă și uniformă pentru companiile din UE. Dezvoltarea directivei a fost bazată pe referințe internaționale, cum ar fi TCFD, CDP și taxonomia UE.


Taxonomia UE este esențială în promovarea investițiilor în activități durabile, pentru a permite regiunii să atingă obiective net zero. Permite evaluarea durabilității activităților economice care reprezintă peste 93% din emisiile de GES din bloc.


Nerespectarea noului cadru de raportare va duce la amenzi semnificative.


Haideti sa discuti cu specialistii nostri chiar acum!

Focus CSRD și principii cheie

ESRS sunt indicatorii ESG cantitativi și calitativi care trebuie raportați conform noii directive. Cerințele de raportare sunt împărțite în trei mari categorii ESG: Mediu, Social, Guvernanta


Companiile care fac obiectul CSRD vor trebui să raporteze în conformitate cu Standardele europene de raportare de durabilitate (ESRS). Standardele au fost dezvoltate de EFRAG, cunoscut anterior sub numele de European Financial Reporting Advisory Group , un organism independent care reunește diferite părți interesate. Standardele vor fi adaptate politicilor UE, în timp ce se bazează și vor contribui la inițiativele internaționale de standardizare.


Principalele linii directoare și principii de raportare din cadrul ESRS sunt următoarele:

 • Dublă semnificație : evaluarea semnificației pe subiecte legate de aspecte care sunt fie semnificative pentru afacere (financiare), fie din punct de vedere ESG (impact).
 • Domeniu de aplicare : întregul lanț valoric al companiei.
 • Orizont de timp : informații calitative și cantitative care acoperă perioade pe termen scurt, mediu și lung, atunci când este necesar.
 • Due diligence : Proceduri pentru identificarea, prevenirea, atenuarea și contabilizarea impactului asupra planetei și asupra oamenilor.
 • Verificare : Trebuie verificată anual de către o firmă de audit terță, independentă, acreditată de fiecare stat membru.

Cine este afectat de CSRD?

Directiva se va aplica companiilor mari din UE, listate sau nu, și companiilor mari din afara UE listate pe piețele reglementate din UE. Aceste companii au adesea peste 250 de angajați și au un bilanț total de >20 milioane EUR .


Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din UE și din afara UE listate pe piețele reglementate din regiune sunt, de asemenea, afectate. Microîntreprinderile sunt scutite, dar furnizorii de credite mici și necomplexi și companiile de asigurări captive nu sunt.


În cele din urmă, mandatul CSRD va afecta și entitățile mari din afara UE, cu activitate semnificativă în bloc, cu o cifră de afaceri de >150 milioane EUR și care au o sucursală sau o filială mare în regiune.

Când, unde și cum să raportezi?

La fel ca și cadrul existent, noua directivă impune raportarea informațiilor nefinanciare în rapoartele anuale ale companiilor.


Conform CSRD, Raportul ESG poate fi într-un singur format consolidat sau în 4 secțiuni separate – informații generale, de mediu, social și guvernare. Sau companiile pot folosi și referințe din ghidul ESRS, de exemplu ESRS E2-5, alin. 22.


Deci, raportarea ESG este anuală, respectând calendarul prezentat in CSRD.


În plus, o diferență majoră între cadrul de raportare existent și CSRD este modul în care informațiile sunt partajate. Există anumite formate digitale în care CSRD impune că companiile trebuie să le folosească pentru a-și partaja rapoartele.


De asemenea, aceștia trebuie să folosească etichete digitale, astfel încât să poată fi citite automat în cadrul Punctului de acces unic european (ESAP). Digitalizarea este importantă pentru a îmbunătăți accesul și reutilizarea datelor. ESAP se va ocupa de accesibilitatea informațiilor, analiza și comparabilitatea acestor rapoarte.


În cele din urmă, companiilor care au urmat CDP le poate fi mai ușor să-și alinieze raportarea la Directiva privind raportarea sustenabilității corporative. Acest lucru se datorează celor 140 de indicatori din noul standard de raportare a schimbărilor climatice, până la 90% se aliniază la Chestionarul CDP privind schimbările climatice 2023 .


În rezumat, Directiva UE de raportare a durabilității corporative reprezintă o schimbare semnificativă în raportarea ESG, extinzând sfera și profunzimea dezvăluirilor de sustenabilitate. Prin furnizarea de orientări cuprinzătoare și transparente de raportare, CSRD își propune să canalizeze investițiile în afaceri durabile, contribuind la obiectivele ambițioase de zero net ale Europei.


Haideti sa discuti cu specialistii nostri chiar acum!

Reguli introduse prin Directiva de raportare nefinanciară


Regulile introduse de Directiva privind raportarea nefinanciară (NFRD - Decizia 2014/95/EU) rămân în vigoare până când companiile trebuie să aplice noile reguli ale CSRD. Conform NFRD, marile companii trebuie să publice informații legate de

 • chestiuni de mediu
 • aspectele sociale și tratamentul angajaților
 • respect pentru drepturile omului
 • anticorupție și mită
 • diversitatea în consiliile companiei (în ceea ce privește vârsta, sexul, mediul educațional și profesional)

Haideti sa discuti cu specialistii nostri chiar acum!

Audit CSRD ESG

CSRD va introduce, pentru prima dată, o cerință generală de audit (asigurare) la nivelul UE pentru informațiile de durabilitate raportate. Orice asigurare va trebui efectuată în conformitate cu standardele de asigurare stabilite de Comisie. Inițial, acestea vor fi standarde de asigurare „limitate”, dar Comisia va efectua și o evaluare pentru a vedea dacă este fezabil să existe o asigurare „rezonabilă”.


CSRD permite, de asemenea, statelor membre să deschidă piața serviciilor de asigurare a durabilității pentru așa-numiții „furnizori independenți de servicii de asigurare”. Statele membre vor putea permite firmelor, altele decât auditorii obișnuiți, să asigure informații privind durabilitatea.

Regulamentul taxonomiei

Regulamentul taxonomiei stabilește cadrul pentru taxonomia UE prin stabilirea a patru condiții pe care trebuie să le îndeplinească o activitate economică pentru ca aceasta să se califice drept „sustenabilă din punct de vedere ecologic”. De asemenea, solicită companiilor din domeniul de aplicare al NFRD să publice informații despre cum și în ce măsură activitățile lor sunt sustenabile din punct de vedere al mediului conform taxonomiei. Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul UE privind taxonomia: obligații de divulgare ESG pentru companiile mari.


Calendar - Timeline CSRD

Directiva va intra în vigoare la 5 ianuarie 2023 (20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial). Acesta trebuie să fie integrat în legislația națională a statelor membre în termen de 18 luni. Directiva va fi implementată în trei etape:

 • exerciții financiare care încep la sau după 1 ianuarie 2024 pentru companiile care fac deja obiectul NFRD;
 • exerciții financiare care încep la sau după 1 ianuarie 2025 pentru companiile mari care nu sunt supuse în prezent NFRD; și
 • exerciții financiare care încep la sau după 1 ianuarie 2026 pentru IMM-urile cotate, instituțiile de credit mici și necomplexe și întreprinderile de asigurare captive, dar IMM-urile pot renunța până în 2028.

CSRD solicită Comisiei să adopte un prim set de standarde de raportare până la 30 iunie 2023 și un al doilea set până la 30 iunie 2024. Standardele de raportare pentru IMM-uri urmează să fie adoptate până la 30 iunie 2024.

Haideti sa discuti cu specialistii nostri chiar acum!

De ce să alegeti solutiile și serviciile Euro Market

 • Activăm în domeniul protecției datelor personale din anul 2014, avand 10 ani expertiza in acest domeniu;
 • Activăm în domeniul jurdic din anul 2014, avand 10 ani de expertiza;
 • Activăm în domeniul dezvoltarii durabile din anul 2022;
 • Activăm în domeniul marketingului online si ca dezvoltatori web din anul 2003, avand 21 ani de expertiza;
 • Avem o înțelegere aprofundată a cerințelor GDPR și a modului în care acestea pot fi îndeplinite;
 • Oferim un serviciu complet de asistență pentru conformitate pentru a vă ajuta organizația să obțină un nivel adecvat de conformitate la prevederile impuse de GDPR;
 • Echipa noastră de specialiști are o experiență vastă în domeniul protecției datelor și al managementului securității informațiilor, atât în Romania, cât și la nivel internațional;
 • Oferim o soluție totală de rezistență, care cuprinde kituri, cărți, truse de instrumente, software, consultanță, testare de penetrare, instruire și audituri;
 • Experiența noastră tehnică vastă, combinată cu experiența vastă în implementarea cadrelor și standardelor într-o gamă largă de industrii și țări, înseamnă că suntem de neegalat în profunzimea și amplitudinea serviciilor noastre;
 • Lucrăm cu organizația dvs. pentru a personaliza serviciile care corespund bugetului și obiectivelor dvs. de afaceri;
 • Va punem la dispoziție un set de cursuri de specializare in domeniul Protectiei Datelor Personale, ESG Dezvoltare Durabila, cursuri organizate împreună cu Catedra Internațională Jean Bart - înființată în anul 2012 împreună cu Academia Română;

Daca nu aveti timp, nu ezitati sa ne contactati:

Noutati despre activitatea Euro Market

Cu o experienta de 21 ani, va stam la dispozitie cu o gama larga de solutii IT menite sa identifice necesitatile, problemele si solutiile necesare imbunatatirii imaginii afacerii dvs in mediul online prin intermediul siteului web. Ne propunem sa crestem atat in ochii clientilor existenti, potentialilor clienti, cat si motoarelor de cautare si sociale pentru a va permite cresterea afacerii dvs.Incepand cu anul 2018 am extins colaborarea cu Fundatia Eurolink si Catedra International Onorifica Jean Bart - Realizata impreuna cu ACADEMIA ROMANA in 2012, colaborare prin care sustinem cursuri de formare in domeniul protectiei datelor personale, dezvoltarii durabile si cybersecuriy- www.cursdpo.ro www.cursdezvoltaredurabila.ro

In acelasi an am dezvoltat cea mai complexa suita de documente GDPR inglobate in peste 15 Kituri GDPR dedicate - www.kitgdpr.ro

Incepand cu anul 2019 activitatea a fost extinsa substantial dezvoltand noi domenii de activitate in care activam in paralel:Ce putem face pentru toti
Ce am facut pentru altii
Ce putem face pentru dvs ?


raportare CSRD ESG * servicii ESG
implementare GDPR
externalizare DPO

app & web development
advertising & design
marketing online
exernalizare IT

mobilier metalic

de ce noi
portofoliu GDPR
portofoliu general

solicita oferta
info contact & fiscale


Servicii GDPR Dezvoltare WEB SEO Magazine Online
Timp generare: 0.0023 secunde