Implementare GDPR Externalizare DPO Servicii Dezvoltare Durabila Dezvoltare WEB Coding SEO

Asigurare de Răspundere privind Protecția Datelor GDPR & CyberSecurity

Asigurați-vă chiar azi organizația că nu este expusă unor amenzi de pana la 20 milioane de euro


Datorită multiplelor solicitări, în acestă perioadă ne-am focusat activitatea pe serviciile de audit de conformitate și implementare GDPR, oferind servicii consultanță GDPR organizațiilor care sunt deja conforme în activitatea de zi de zi, efectuare de audituri de conformitate si evaluari de impact DPIA, asigurăm organizațiilor funcția de DPO prin serviciile de externalizare DPO, susținem cursuri de formare DPO împreună cu Catedra Internțională Onorifică Jean Bart (realizată in 2012 sub Academia Română).

Nova Insurance Asigurare Reasigurare

O măsură nouă în piață, care poate fi abordată de către organizații, este reprezentată de asigurarea riscurilor de Răspundere privind protecția datelor (GDPR) sau/și CyberSecurity. Prin partenerii noștri, Nova Insurance Broker de Asigurare Reasigurare SRL, prezenți pe piața asigurărilor din anul 2002, punem la dispoziție persoanelor interesate asigurări de Răspundere pentru protecția datelor GDPR & CyberSecurity.

Oferta de asigurări recomandată acoperă răspunderea asiguratului privind datele cu caracter personal după cum urmează:

 • divulgarea neautorizată, pretinsă sau reală, a datelor cu caracter personal colectate și păstrate în mod legal de organizație;
 • divulgarea neautorizată, pretinsă sau reală, a datelor cu caracter corporativ pentru care organizația este răspunzătoare (proprietatea intelectuală a unui terț, informații aflate sub incidența secretului profesional, informații aflate sub obligația legală de păstrare a confidențialității);
 • încălcarea, pretinsă sau reală, a obligației de către furnizorul de servicii externalizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau corporative în numele organizației (pentru care răspunderea îi revine organizației și aceasta are obligația contractuală de despăgubire)
 • furtul fizic sau pierderea activelor organizației;
 • distrugerea, coruperea, ștergerea datelor terților stocate în sistemul informatic al organizației.

Asigurarea obligațiilor administrative:
 • onorariile experților angajați să asigure consultanța legală necesară și reprezentarea juridică în legătură cu orice investigație;
 • contravaloarea cuantumului amenzilor sau penalităților legale dispuse de o Autoritate de Reglementare pentru încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Asigurarea costurilor de notificare: onorarii profesionale în legătură cu investigarea, colaționarea informațiilor, pregătirea pentru și notificarea Autorităților de Reglementare responsabile privind încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și a Persoanelor vizate afectate.

Asigurarea de Răspundere privind Protecția Datelor GDPR


Asigurarea de Răspundere privind Protecția Datelor GDPR

Asigurarea de Răspundere privind Protecția Datelor GDPR Asigurarea de Răspundere privind Protecția Datelor este o asigurare care acoperă răspunderea privind protecția datelor a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este răspunzător de a le plăti cu titlu de daune ca urmare a săvârșirii unui act culpabil în activitatea desfășurată.

Asigurarea de Răspundere privind Protecția Datelor este un contract de asigurare care este adaptat în funcție de nevoile clientului care vor fi determinate de la caz la caz.

Acoperirile de bază incluse:
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintata împotriva acestuia în legătură cu o încălcare calificata a informațiilor personale;
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva acestuia în legătură cu o încălcare calificata a informațiilor corporative;
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva unui furnizor de servicii de externalizare (in cazul în care asiguratul are obligația contractuală de despăgubire);
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva acestuia în legătură cu securitatea rețelei informatice;
 • onorariile profesionale în legătură cu investigația administrativă privind datele;
 • penalități administrative privind datele pe care asiguratul are obligația legală de a le plăti la finalizarea unei investigații reglementare care rezulta dintr-o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • onorariile profesionale survenite în legătură cu investigarea, colaționarea informațiilor, pregătirea pentru și notificarea persoanelor vizate si/sau oricărei Autorități de reglementare responsabilă cu privire la orice încălcare calificata a securității datelor sau încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, pretinsa sau reala, dacă asiguratul este ținut răspunzător legal să notifice persoanele vizate afectate;
 • costuri de apărare suportate în cadrul apărării oricărei cereri de despăgubire acoperite de contractul de asigurare. Nespecificarea în contractul de asigurare a oricărei acoperiri dintre cele mai sus menționate este echivalentă cu neacoperirea acesteia în cadrul contractului de asigurare.


Asigurarea de Răspundere cibernetică CyberSecurity

Asigurarea de Răspundere Cibernetică CyberSecurity

Asigurarea de Răspundere cibernetică CyberSecurity

Asigurarea de Răspundere cibernetică este o asigurare care acoperă răspunderea cibernetica a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este răspunzător de a le plăti cu titlu de daune ca urmare a săvârșirii unui act culpabil în activitatea desfășurată.

Asigurarea de Răspundere Cibernetica este un contract de asigurare care este adaptat în funcție de nevoile clientului care vor fi determinate de la caz la caz.

Acoperirile de baza vizează:

 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva acestuia în legătură cu o încălcare calificata a informațiilor personale;
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva acestuia în legătură cu o încălcare calificata a informațiilor corporative;
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva unui furnizor de servicii de externalizare (in cazul în care asiguratul are obligația contractuala de despăgubire);
 • paguba asiguratului rezultând dintr-o cerere de despăgubire înaintată împotriva acestuia în legătură cu securitatea rețelei informatice;
 • onorariile profesionale în legătură cu investigația administrativa privind datele;
 • penalități administrative privind datele pe care asiguratul are obligația legala de a le plăți la finalizarea unei investigații reglementare care rezulta dintr-o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • costuri de apărare suportate în cadrul apărării oricărei cereri de despăgubire acoperite de contractul de asigurare;
 • onorarii profesionale în legătură cu reputația și reabilitarea.

Nespecificarea în contractul de asigurare a oricărei acoperiri dintre cele mai sus menționate este echivalenta cu neacoperirea acesteia în cadrul contractului de asigurare.

Extensii disponibile
De comun acord și sub rezerva plății unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea furnizata poate fi extinsa la o gama de clauze cum ar fi:
 • acoperire privind răspunderea multimedia,
 • acoperire privind șantajul cibernetic/privind confidențialitatea,
 • acoperire privind întreruperea rețelei.
 • GDPR CyberSecurity
  A. Răspunderea privind datele cu caracter personal
  Pierderea datelor corporative Da Da
  Pierderea datelor corporative Da Da
  Externalizarea serviciilor Da Da
  Securitatea rețelei Da Da
  B. Obligații Administrative
  Investigație Administrativa privind datele Da Da
  Penalități Administrative privind datele Da Da
  C. Costuri privind Reputația și Reabilitarea
  Servicii Criminalistice Proactive Da
  Repararea reputației organizației Da
  Repararea reputației personale Da
  NOtificare persoane avizate Da Da
  Date Electronice Da
  D. Răspunderea Multi-Media Da
  E. Șantajul Cibernetic/ Confidențialitatea Da
  F. Întreruperea Rețelei - Da

  Ofertă de preț pentru Asigurarea de răspundere GDPR & CyberSecurity

  Întru-cât procesul de conformitate la prevederile GDPR și cele aferente Cyber Security sunt complexe și diferă de la o organizație la alta, va tebui să completăm un scurt chestionar împreună pentru a putea rezulta o oferta de preț preliminară.
  Astfel, puteti să ne contactați direct la adresa euromarketro[@]gmail.com sau telefonic la 0752 404 328, sau compleând un scurt formular:

  Condiții generale pentru tipul de Asigurări GDPR & CyberSecurity

  Nu sunt incluse și nu pot fi asigurate:
  • comportament anti-concurențial,
  • cereri de despăgubire anterioare/în desfășurare, cereri de despăgubire, fapte și circumstanțe cunoscute,
  • daune rezultând din acte intenționate, acte ilegale sau frauduloase,
  • vătămare corporala/paguba materială,
  • răspunderea contractuală,
  • proprietate intelectuală,
  • taxa de licența,
  • pierdere economică, inclusiv profit nerealizat,
  • comerț neautorizat,
  • cereri de despăgubire privind titluri de valoare,
  • greva/război/terorism,
  • date colectate în mod neautorizat sau ilegal,
  • comerț neautorizat,
  • pagubă neasigurabilă,
  • sancțiuni economice.


  Restricții de acoperire pentru Asigurarea GDPR & CyberSecurity

  Urmatoarele aspecte sunt restricționate de la prelucrare:
  • răspunderea asiguratorului pentru toate sumele nu va depăși limita de despăgubire, sub-limitele de răspundere, din programul general/act adițional. Extinderile și costurile de apărare fac parte din această sumă și nu majorează limita de răspundere.
  • franșiza deductibila va fi suportata de asigurat și nu este asigurabilă.
  • nici un beneficiu și nici o plată nu va fi făcută în favoarea unor beneficiari care sunt considerați incompatibili de a primi beneficii economice conform legii aplicabile contractului de asigurare.
  • contractul de asigurare și nici un drept în baza acestuia nu se pot ceda fără acordul prealabil scris al asiguratorului.
  • în cazul în care asiguratorul ia cunoștință despre orice circumstanța importantă cu privire la un contract abia după încheierea contractului și, în plus, în cazul în care asiguratorul este notificat cu privire la modificări aduse oricăror circumstanțe importante specificate în contract, asiguratorul este îndreptățit să facă o propunere scrisă, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, de modificare a contractului de asigurare sau, în cazul în care nu poate acorda despăgubiri în conformitate cu reglementările din domeniu, sa rezilieze contractul de asigurare cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice.
  • asiguratorul va avea dreptul la rambursarea oricăror sume plătite asiguratului cu titlu de costuri de apărare dacă se constată de către o instanță, tribunal, arbitru sau autoritate de reglementare ca asiguratul a săvârșit un act, o eroare sau omisiune necinstit/ă, ilegal/ă sau fraudulos/frauduloasă.
  • în cazul în care nu s-a formulat nicio cerere de despăgubire sau nu s-a notificat niciun eveniment și nici o circumstanță înainte de anulare, asiguratorul va reține procentul proporțional calculat pro-rata datorat pentru perioada de risc. În caz contrar, prima nu va fi returnata și va fi considerata pe deplin câștigată la data începerii contractului de asigurare.
  • neplata primei rate a primei de asigurare în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data începerii contractului de asigurare va atrage automat anularea contractului de asigurare cu data începerii și nu va produce niciun efect între părți sau către terțe părți.
  • acoperirea este elaborată în mod specific în condiții de asigurare primară și se aplica doar acțiunilor, erorilor sau omisiunilor săvârșite sau evenimentelor care au loc la sau după data retroactivă specificată în programul general.
  • dacă asiguratul refuză o propunere de tranzacție din partea asiguratorului, răspunderea nu va depăși suma pentru care asiguratorul ar fi putut soluționa respectiva cerere de despăgubire incluzând și costuri de apărare efectuate până la data la care o astfel de tranzacție a fost propusă în scris de către asigurator, minus franșiza deductibila aplicabila și minus valoarea de coasigurare (daca este cazul).
  • toate cererile de despăgubire, încălcările calificate a securității datelor, încălcările legislației privind protecția datelor cu caracter personal, evenimentele posibile subiecte de presa, amenințările de șantaj sau întreruperi semnificative trebuie sa aibă loc și să fie notificate pe parcursul perioadei contractului de asigurare.


  Acoperire teritorială pentru Asigurarea GDPR & CyberSecurity Dacă nu este altfel prevăzut în contractul de asigurare și cu condiția să nu existe o interdicție legală sau de reglementare specială, asiguratorul acordă acoperire pentru cereri de despăgubire formulate împotriva unui asigurat sau evenimente care au loc în orice țară a lumii.

  Obligațiile asiguratului in cadrul contractului de Asigurarea GDPR & CyberSecurity

  Beneficiarul politei de asigurare de raspundere pentru GDPR si CyberSecurity are umatoarele obligatii:
  • de a notifica în scris asiguratorul cu privire la producerea unui eveniment, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile calendaristice de la producere sau de la luarea la cunoștință și în orice caz pe parcursul perioadei contractului de asigurare.
  • de a înștiința asiguratorul imediat, dar nu mai târziu de 72 (șaptezecișidouă) de ore de la luarea la cunoștință despre orice faptă, circumstanță, încălcare calificată a securității datelor, încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, evenimente posibile subiecte de presă, amenințări de șantaj sau întreruperi semnificative, pe care o persoană instruită, care își desfășoară activitatea în același domeniu ca și asiguratul, le-ar considera întemeiate pentru formularea ulterioară a unei cereri de despăgubire.
  • de a apăra și contesta orice cerere de despăgubire, cu excepția cazului în care asiguratorul, la aprecierea sa exclusivă, optează în scris pentru preluarea, conducerea apărării și reglementarea oricărei cereri de despăgubire.
  • de a acorda întreaga asistență necesară asiguratorului și de a lua toate măsurile posibile pentru evitarea sau diminuarea pagubei sau stabilirea răspunderii ce îi revine asiguratorului în baza contractului de asigurare.
  • de a acorda asiguratorului întreaga asistență necesară pentru securizarea, inclusiv încheierea oricăror acte și documente necesare pentru a exercita drepturile de recuperare în numele asiguratului. Recuperările care depășesc suma totală plătită de asigurator vor fi restituite asiguratului, mai puțin costurile cu recuperarea.


  Când și cum se efectuează plata pentru Asigurarea GDPR & CyberSecurity

  Prima de asigurare se plătește pentru întreaga perioadă de asigurare în avans sau în rate, în funcție de cum este stabilit în factura atașată la contractul de asigurare.

  Plata primei rate a primei de asigurare menționată în programul general se va efectua în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data începerii contractului de asigurare, fără vreo notificare din partea asiguratorului.

  Când începe și când încetează acoperirea pentru Asigurarea GDPR & CyberSecurity

  Acoperirea începe la ora 00:00 a zilei menționate în programul general/actul adițional ca fiind data de începere și încetează la ora 24:00 a zilei de expirare menționată în programul general/actul adițional.

  Cum poate fi reziliat contractul pentru Asigurarea GDPR & CyberSecurity

  Denunțarea contractului de asigurare se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 20 (douăzeci) de zile calculat de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

  Notificare legala: aceasta descirere, conceptul precum si continutul documentelor digitale incluse in tool-kiturile GDPR oferite de Euro Market Solutions srl sunt protejate de drepturi de autor in temeiul legii nr. 8/1996 si orice copiere, distribuire, reproducere, republicare reprezinta contraventie. Ne rezervam dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciile cauzate.

  In calitate de autor, va anuntam ca nu permitem reinterpretarea, repoducerea sau copierea partiala sau totala a aceastei descieri precum si a continutul documentelor, iar in cazul in care vom descoperi astfel de copii ne rezervam dreptul de a solicita prejudicii materiale si morale.

  Pentru evitarea conflictului de interese, prin plasarea comenzii, clientul declara ca pe propria raspundere ca la data plasarii comenzii nu desfasoara niciun fel de activitate similara activitatilor desfasurate de Euro Market Solutions srl, incluzand, printre altele, crearea si administrarea unui site/portal/magazin/blog din domeniul legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, prestarea de servicii catre organizatii nationale sau straine privind implementarea normelor GDPR, crearea, vanzarea sau distribuirea de documente / kituri / seturi / toolkituri similare prezentului material digital, organizarea de cursuri in domeniul protectiei datelor, crearea si distribuirea de continut (articole, carti, carduri de memorie, stick-uri de memorie, cduri, dvduri, materiale digitale/tiparite) in domeniul protectiei datelor cu caracter personal pe orice suport, gratuit sau in schimbul unei remuneratii. Prezentele materiale digitale sunt redactate in scop informativ si nu reprezinta o consultatie juridica in sensul legii 51/1995. In situatia in care Euro Market Solutions srl constata existenta unui conflict de interese are dreptul sa declare rezilierea/rezolutiunea contractului, urmand ca orice utilizare ulterioara a materialului digital sau a rezultatelor acestuia sa inceteze de la data primirii declaratiei de reziliere/rezolutiune unilaterala pe e-mail.

  Noutati despre activitatea Euro Market

  Cu o experienta de 21 ani, va stam la dispozitie cu o gama larga de solutii IT menite sa identifice necesitatile, problemele si solutiile necesare imbunatatirii imaginii afacerii dvs in mediul online prin intermediul siteului web. Ne propunem sa crestem atat in ochii clientilor existenti, potentialilor clienti, cat si motoarelor de cautare si sociale pentru a va permite cresterea afacerii dvs.  Incepand cu anul 2018 am extins colaborarea cu Fundatia Eurolink si Catedra International Onorifica Jean Bart - Realizata impreuna cu ACADEMIA ROMANA in 2012, colaborare prin care sustinem cursuri de formare in domeniul protectiei datelor personale, dezvoltarii durabile si cybersecuriy- www.cursdpo.ro www.cursdezvoltaredurabila.ro

  In acelasi an am dezvoltat cea mai complexa suita de documente GDPR inglobate in peste 15 Kituri GDPR dedicate - www.kitgdpr.ro

  Incepand cu anul 2019 activitatea a fost extinsa substantial dezvoltand noi domenii de activitate in care activam in paralel:  Ce putem face pentru toti
  Ce am facut pentru altii
  Ce putem face pentru dvs ?


  matruriile

  clientilor

  ultimele

  articole

  Curs DPO Ofiter Protectia Datelor Personale
  Curs DPO Ofiter Protectia Datelor Personale

  Prezentul curs este organizat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de For... detalii →

  Programul de sustinere a Unitatilior Teritorial Administrative din Romania
  Programul de sustinere a Unitatilior Teritorial Administrative din Romania

  Programul de Aliniere la standardele Uniunii Europene a Unitatilor Teritorial Administrative din punct de vedere al transparentei decizionale si a interfetei instituitiei cu cetatenii din comunitatea ... detalii →

  Servicii oferite
  Servicii oferite

  Euro Market Advertising, prin departamentele sale specializate executa comenzi personalizate si adaptate necesitatilor dezvoltarii si promovarii afacerii dvs. pe diverse linii de activitate: - Departa... detalii →

  Supavietuirea afacerii dvs
  Supavietuirea afacerii dvs

  Pregatiti-va pentru ce e mai rau din timp. Puneti la adapost informatiile dvs IT si pregatiti un plan de reluare a activitatii. Daca maine ar avea loc un dezastru, un incendiu, un furt, ati putea rel... detalii →

  Management
  Management

  Din Noiembrie 2013 am inceput sa indrumam administratia restaurantului olandez AAD's Place, iar incepand cu aprilie 2014 si pana in ianuarie 2016, am preluat intreaga administrare a acestuia ajungand ... detalii →

  nu rata

  Magazin Kit GDPR Documente, Solutii, Manuale, Registre, etc

  Descarca gratuit documente GDPR * Download GDPR

  Vă prezentăm în continuare o listă de documente GDPR utile în aplicarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, precum și un set de documente demonstrative ce sunt incluse in Kiturile GDPR Download Documente GDPR informative gratuite Schema procesului de implementare GDPR Plan de monitorizare conformitate GDPR Planul de lucru al Responsabilului cu Protectia Datelor […]


  Proces verbal de distrugere sau stergere documente din baza de date – Document Demo Kit GDPR

  Proces verbal de distrugere sau stergere documente din baza de date Aceste documente vă sunt necesare pentru implementarea GDPR, cu ajutorul Kitului de implementare GDPR acestora organizația va putea demonstra instituirea și aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzatoare menite să gestioneze și să protejeze datele cu caracter personal pe care aceasta le deține sau […]


  Cctv Informare Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

  Din colecția de documente specifice GDPR incluse in TOOL-KIT-urile GDPR pe care le punem la dispoziție persoanelor interesate, vă prezentăm în continuare materialul atașat mai jos pentru a putea să vă faceți o imagine despre modul nostru de realizare a documentației și nivelul de profesionalism cu care acestea sunt aboradate. Rețineți faptul că acest document […]


  Grup Lucru Articol 29 – WP253 – Instituirea de sanctiuni si amenzi administrative

  Din colecția gratuită de documente specifice GDPR pe care le punem la dispoziție GRATUIT persoanelor interesate, vă prezentăm materialul atașat mai jos. Acest document este prezentat ca scop orientativ și informativ pentru realizarea asistarea organizației dvs. în prcesul de implementare și conformitate a Regulamentul European 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și […]


  Afis de informare angajati si clienti cu privire la drepturile lor conform cu GDPR

  Din colecția gratuită de documente specifice GDPR pe care le punem la dispoziție GRATUIT persoanelor interesate, vă prezentăm materialul atașat mai jos. Acest document este prezentat ca scop orientativ și informativ pentru realizarea asistarea organizației dvs. în prcesul de implementare și conformitate a Regulamentul European 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și […]


  ultimele

  stiri GDPR

  Proleasing Motors amendat cu 15000 euro pentru expunerea datelor a 436 clienti

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.06.2020 o investigație la operatorulProleasing Motors SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul Proleasing Motors SRL a fost sancționat … Continuă să citești →


  Telekom sanctionat cu amenda de 3000 euro pentru incalcarea GDPR

  Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.04.2020 o investigație la operatorul Telekom Romania Communications SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul TelekomRomania Communications SA a fost sancționat contravențional cu amendă în … Continuă să citești →


  Amenda GDPR – 2500 Euro Uttis Industries srl

  În luna iulie, Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul UTTIS INDUSTRIES SRL și a constatat că acesta a încălcat prevederile art. 12 și art. 5 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 6 dinRegulamentul (UE) 2016/679 … Continuă să citești →


  Servicii de consultanta de urgenta SOS GDPR pentru incidente de securitate

  Ai o problema? Ai o bresa sau un incident d securitate? In 72 de ore trebuie sa o raportezi! Comanda chiar acum serviciul consultanță de urgență S.O.S. GDPR Serviciul consultanta de urgenta SOS GDPR  ofera suportul in desfasurarea activitatii organizatiilor din punct … Continuă să citești →


  Amenda pentru ca nu a facut dovada obtinerii consimtamantului

  Autoritatea Națională de Supraveghere, ANSPDCP a finalizat o investigație la operatorulArtmark Holding SRL și a constatat că acesta a încălcat prevederileart. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 … Continuă să citești →


  Servicii GDPR si Kituri GDPR, pentru conformarea la prevederile legislatiei protectiei datelor

  Vă oferim Servicii GDPR și soluții pentru a suține organizația pentru a se conforma la prevederile impuse de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și GDPR alături de specialiștii din echipa EuroMarket.ro. ANSPDCP a început verificarea respectării și aplicării … Continuă să citești →


  722cursanti
  210siteuri web
  28magazine online
  762grafice
  SERVICII GDPR: Solutii de implementare si conformare la prevederile GDPR si Servicii Externalizare DPO Responsabil Protectia Datelor

  Oferta de servicii GDPR
  Solicita acum oferta noastra de servicii de implementare GDPR pentru a va asigura ca organizatia dvs. respecta prevederile impuse de cadrul legislativ privind protectia datelor personale.
  Click aici pentru oferta
  Informatii generale despre GDPR

  Timp generare: 0.5541 secunde